Marketing
Automation School

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж товарів

Цей документ (далі – “Оферта”) є офіційною, публічною пропозицією Компанії “Marketing Automation School” (далі – “Виконавець) укласти договір (далі – “Договір”) на наведених нижче умовах.

Під Компанією “Marketing Automation School” розуміється Фізична особа-підприємець Слободянюк Максим Володимирович (РНОКПП 3166721935), залежно від способу оплати та пакету участі. Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі чи чеку.

Пропозиція до укладання договору адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі – “Покупець”). Відносини сторін регулюються цим договором та застосовними положеннями законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом Договору є надання Виконавцем Покупцю інформаційних та консалтингових послуг у рамках курсу онлайн-навчання “Marketing Automation School”.

2. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ОФЕРТИ

2.1 Надання тексту цієї оферти Покупцю, так само як розміщення тексту оферти на сайті https://mageek.club/masc-nocode1 є пропозицією Виконавця укласти цей договір на зазначених умовах.

2.2 Оферта може бути прийнята будь-якою фізичною або юридичною особою, яка має зацікавленість в отриманні послуг, які надає Виконавець.

2.3 Договір вважається укладеним між Виконавцем та Замовником (оферта вважається прийнятою) у момент вчинення Замовником однієї з таких дій:

 • вчиненням дії, що свідчить про прийняття умов оферти – оплатою послуг; або;
 • наданням Виконавцю підписаної заяви про приєднання до договору;
 • фактичним користуванням Послугами.

*Замовник погоджується з тим, що Виконавець розглядає факт оплати послуг та користування Послугами як прийняття оферти.

2.4 Прийняття цієї Оферти означає, що Замовник беззастережно приймає всі умови, що містяться в Оферті загалом (тобто в повному обсязі та без винятків).

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Перелік послуг залежить від придбаного Пакету участі. Опис та перелік послуг, програма навчання, а також інші умови опубліковані на сайті https://mageek.club/masc-nocode1 .

3.2 Час проведення онлайн-сесій (занять) повідомляються Покупцю додатково, особистим повідомленням у месенджер Telegram та на e-mail (яку Замовник використав під час реєстрації). 

3.3 Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті https://mageek.club/masc-nocode1.

3.4 Доступ до навчальних матеріалів надається на 365 календарних днів із моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ

4.1 У разі отримання запиту на повернення протягом семи (7) днів з дати здійснення першого платежу (оплати навчання) Виконавець гарантує Покупцеві повне повернення коштів, з вирахування комісії платіжної системи.

4.2 Якщо Замовник оплачував Послуги через послугу “Оплата частинами” від банку, комісія банку за послугу  “Оплату частинами” не повертається Замовнику.

4.3 Якщо в період відмови Замовник скористався Послугами, Виконавець утримує із суми вартості фактично наданих послуг, що підлягає поверненню, пропорційно загальному обсягу послуг.

4.4 У разі відмови від отримання послуг після закінчення зазначеного терміну повне або часткове повернення коштів не здійснюється, а така відмова розцінюється як порушення умов Договору.

4.5 Для оформлення повернення Замовник повинен зв’язатися зі службою підтримки Виконавця за телефоном або email, вказаним на сайті та запросити повернення коштів. Виконавець підтверджує отримання запиту на повернення особистим повідомленням на месенджер Telegram або на Email, який Замовник використовував при реєстрації на курс.  

4.6 Для оформлення повернення Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакету послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію. Замовник попереджений, що, якщо він не надасть необхідної інформації, Виконавець має право відмовити йому у поверненні та не розглядати його звернення.

4.7 Після оформлення повернення з наданням всіх необхідних даних Замовником у Виконавця є 14 календарних днів для повернення коштів. Кошти будуть поверненню на рахунок, з якого була виконана оплата за навчання. Якщо Замовник хоче отримати кошти на інший рахунок, він має повідомити про це Виконавця.

5. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Сторони домовилися, що послуги вважаються належним чином в момент їх споживання Замовником:

 • для онлайн-сесій та консультацій – послуги вважаються наданими безпосередньо в момент закінчення проведення кожної із сесій (незалежно від того, взяв Замовник у них участь чи ні);
 • для послуг доступу до сервісів та інформаційних матеріалів – послуги вважаються наданими у момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до інформаційних матеріалів та сервісів (незалежно від факту відвідування Замовником онлайн-платформ або користування матеріалами).

5.2 Підписання Замовником Акту здачі-приймання наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не потрібне. За згодою сторін, можливе складання та підписання двосторонніх Актів здачі-приймання наданих послуг (для цілей бухгалтерського та податкового обліку) шляхом обміну повідомленнями електронної пошти або оригіналами.

5.3 Термін для пред’явлення претензій до якості та повноти наданих послуг – три (3) календарні дні, з моменту їх надання. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій, послуги вважаються прийнятими Замовником належним чином за якістю та обсягом шляхом висловлення мовчазної згоди. Претензії, заявлені Замовником з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

6. СПОСІБ ОПЛАТИ

6.1 Послуги можуть бути оплачені безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок (карту-ключ) Виконавця або на сайті Виконавця через систему Wayforpay. Інші засоби оплати послуг можливі за погодженням з Виконавцем.

7. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1 Вартість послуг публікується на сайті проєкту за адресою https://mageek.club/masc-nocode1 або фіксується у виставленому рахунку на оплату (або електронному інвойсі).

7.2 Вартість послуг не включає комісію, яку стягують банки або платіжні системи за проведення платежу. Комісійні витрати Замовник сплачує додатково, при цьому вартість послуг визначається як різниця суми вчиненого Замовником платежу та суми утриманої комісії.

7.3 Послуги вважаються оплаченими на момент надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець повідомляє Замовника про надходження платежу.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1 Замовник має право особисто взяти участь в онлайн-сесіях, групах та чатах.

8.2 Замовник має право отримувати та використовувати навчальні інформаційні матеріали, що надаються в рамках навчання.

8.3 Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати онлайн-сесії та виконувати практичні завдання Виконавця. Невиконання Замовником завдань та рекомендацій Виконавця може негативно вплинути на результат навчання.

8.4 Замовник має право на розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежено зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, що надаються в рамках навчання, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право будь-коли відмовитися від використання наданих матеріалів.

8.5 Замовник має право у будь-який час отримати інформацію про скоєні платежі та стан взаєморозрахунків.

8.6 Укладанням Договору на умовах цієї Оферти Замовник надає Виконавцю право:

 • збирати, зберігати, обробляти та знищувати персональні дані Замовника;
 • надсилати Покупцеві повідомлення, надсилати е-mail та SMS;
 • інформувати Замовника про нові продукти, послуги та послуги, що надаються Виконавцем;
 • надсилати повідомлення рекламного та інформаційного характеру, у тому числі про товари та послуги, що надаються партнерами (з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень).

8.7 Замовник зобов’язується не використовувати техніку, методики та прийоми навчання Виконавця, які стали йому відомі у процесі отримання послуг з метою ведення аналогічної діяльності у сфері бізнес-консалтингу протягом трьох років з дати початку навчання (дати проведення першої сесії).

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

9.1 Виконавець зобов’язується надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

9.2 Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення онлайн-сесій, їх зміст та публікує інформацію на сайті проєкту за адресою https://mageek.club/masc-nocode1. На прохання Замовника надсилає вказану інформацію покупцю на email.

9.3 Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів та сервісів або відмовити Покупцю в участі в онлайн-сесіях, участі у Facebook-групі, чатах, у разі порушення Замовником умов цієї Оферти, а також встановлення спроби втручання у роботу сайту та доступних сервісів (або отримання до нього доступу, оминаючи інструкцій Виконавця).

9.4 Виконавець залишає за собою право будь-якої миті доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті.

9.5 Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов навчання у будь-який момент та на свій розсуд. У разі внесення змін до умов участі, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін набрання чинності змін не визначений додатково) та вважаються прийнятими Замовником з моменту першої оплати послуг, скоєної після зміни умов. У будь-якому випадку передплачений обсяг послуг не може бути змінено в меншу сторону.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1 У разі порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, під час укладання або під час виконання договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

10.2 Виконавець несе відповідальність за:

 • порушення Умов та порядку надання послуг; порушення термінів надання послуг;
 • надання послуг неналежної якості.

10.3 Виконавець не несе відповідальності за:

 • неможливість надання послуг з причин, що від нього не залежать, включаючи форс-мажор, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить Виконавцю;
 • порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення, що використовується Замовником для отримання послуг;
 • неможливість проведення онлайн-сесій через порушення зобов’язань місцями розміщення;
 • втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;
 • будь-які збитки третіх осіб, які виникли з вини Виконавця.

10.4 Замовник несе відповідальність за:

 • використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;
 • використання матеріалів, розміщених на сайті або наданих у ході надання Послуг, з метою їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам;
 • порушення умов користування послугами;
 • порушення умов платежу;
 • втручання в роботу сайту та доступних сервісів або спробу отримати доступ до них в обхід інструкцій Виконавця.

10.5 Обмеження відповідальності Виконавця:

 • сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою придбаної послуги неналежної якості або з порушенням строків;
 • у разі порушення Виконавцем термінів надання послуг відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг у нові терміни до повного виконання зобов’язань.

10.6 У разі передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, а також виявлення фактів використання Замовником отриманих у ході навчання інформаційних матеріалів у комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе таку відповідальність:

 • Замовник може бути усунений до участі , а договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг та сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація шкоди, заподіяної таким порушенням); 
 • Замовник відшкодовує Виконавцю всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;
 • Замовник відповідає за порушення авторських та майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.

10.7 У разі виявлення Виконавцем фактів використання Замовником технік, методики та прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Покупцю у процесі отримання послуг за договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері бізнес-консалтингу, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф у двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (Вартості пакета участі), за кожний випадок порушення.

11.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти та діє до повного виконання сторонами зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках прямо встановлених Офертою та чинним законодавством.

12.СУПЕРЕЧКИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

12.1 Усі суперечки, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

13.1 Інформаційні та навчальні матеріали, а також техніки, методики та прийоми, які стали відомі Покупцю в рамках курсу навчання “Marketing Automation School”, є об’єктом інтелектуальної власності. Усі права на надані інформаційні матеріали загалом і окремі його елементи належать Виконавцю, матеріали надаються Покупцеві за умов обмеженої ліцензії.

13.2 Замовник має право на розсуд використовувати отримані інформаційні матеріали, їх використання обмежено зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не поступатися, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей матеріали, що надаються в рамках навчання, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Замовник має право будь-коли відмовитися від використання наданих матеріалів.

14.УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

14.1 Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, Актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), що надсилаються електронною поштою за зазначеними у договорі реквізитами, якщо можливо достовірно договору.

14.2 Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронну взаємодію, викладеними нижче:

 •  Заявки, повідомлення, рахунки складаються письмово у формі електронного документа та не оформляються на паперових носіях.
 • Відповідно до угоди про електронний документообіг Сторони використовують прості електронні підписи, підписом для кожної із Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін та пароль облікового запису поштового сервісу).
 • Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, надіслане з електронної поштової адреси Сторони, виражає справжнє волевиявлення Сторони та намір укласти, змінити або припинити правочин – відповідно до значення тієї чи іншої дії, визначеної договором.
 • Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від Сторони, здійснюється шляхом звірення адреси відправника з адресою, зазначеною Замовником або Виконавцем у цьому договорі як контактний реквізит.
 • Кожна із Сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та недоступність їх третім особам.
 • При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківки електронних повідомлень, завірені стороною, що роздрукувала.
 • Як первинні облікові документи, що є підставою для розрахунків, приймаються рахунки та інші документи, складені в електронній формі.

15.ІНШІ УМОВИ

15.1 Оферта набуває чинності з моменту публікації на сайті Виконавця та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

15.2 Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту публікації оферти в новій редакції оферти на сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначено додатково.

15.3 Якщо будь-яка з умов Оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке становище замінюється аналогічним, що максимально відповідає початковим намірам Сторін, що містилися в Оферті. Недійсність окремих положень Оферти не тягне за собою недійсності Оферти в цілому.

15.4 Укладанням Договору на умовах цієї Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на вчинення, у тому числі, таких дій: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання з метою надання інформаційних послуг та їх оплати. Зазначені дії можуть здійснюватися за допомогою засобів автоматизації.

15.5 Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особам, залученим Виконавцем до надання послуг за договором, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належну безпеку конфіденційної інформації та персональних даних.

15.6 Після завершення 100 календарних днів, доступ до навчальних матеріалів буде закрито. Замовник має право подовжити доступ до навчальних матеріалів, оформивши підписку із додатковим регулярним платежем у розмірі 25% від вартості послуг, опублікованих на сайті проекту за адресою https://mageek.club/masc-nocode

15.7 Після закінчення дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання відомої у процесі виконання договірних зобов’язань конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також інших відомостей обмеженого поширення протягом строку, передбаченого законодавством.

16.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ (ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ)

ФОП Слободянюк Максим Володимирович
23554, с. Покутино, вул. Зарічна 17
Вінницька обл
ІПН / РНОКПП 3166721935
Підпис ________________maks@databro.pro

Marketing
Automation School

Контакти:
email: support@databro.pro

tel: +380931755007

ФОП: Слободянюк М.В.
ІНН: 3166721935
с. Покутино, вул. Зарічна 17
Вінницька обл, 23554

photo5309872689885859623

Залиште вашу електронну адресу і телефон, щоб я міг надіслати вам бонусні відео